Vores Metode

SPOT-metoden: En sikker proces til succes ved hjælp af online marketing taktikker

Hvis din trafik er gået i stå, væksten udebliver og du ikke ved, hvordan du kommer videre, så vil du finde brugbare oplysninger her. Det er en oversigt over vores metode og proces, som vi anvender på alle vores kunder. Vi kalder metoden for SPOT, som står for

Strategi

Proces / Plan

Optimering

Test / Evaluering

Strategi

Vi skal kende dit udgangspunkt og hvor du gerne vil hen (dine mål). Så finder og definerer vi strategien for at komme derhen og beslutter, hvordan vi måler resultaterne.

Du skal dominere dit marked – det er altid vores målsætning. Men her bliver vi lidt mere konkrete og sætter tal på. I samarbejde med dig definerer vi dine målgrupper, de vigtigste kanaler og måden vi skal konkurrere på online. Endelig fastlægger vi de enkelte KPI’er, så vi kan måle succesen af vores arbejde.

Plan / Proces

Planen eller vores proces kan du læse meget mere om lidt længere nede, men det er alt det arbejde, vi laver for dig med det formål at generere mere trafik til din hjemmeside og få flere konverteringer.

Optimering

Alt online kan måles. Dermed kan det også optimeres. Alt de marketingaktiviteter vi sætter igang, måler vi på, så de løbende kan forbedres. Det, der virker, forsøger vi at gøre endnu bedre, og det, der ikke virker, får vi til at virke eller også stopper vi aktiviteten.

Test / Evaluering

Vi evaluerer løbende vores arbejde. Det er naturlig del af at være online. Data er vigtige og alle vores beslutninger træffes på baggrund af valide data og ikke af holdninger og hvad vi synes om.

Vores SPOT-metode er måske ikke så nyskabende, men når man altid tænker disse fire grundlæggende faktorer ind i alt arbejde, så viser den sit værd.

Vores Proces

Til gengæld synes vi selv at vores proces er ret unik og den sikrer konstant fremgang. Den baserer sig på nogle principper, som også er defineret ved begrebet Growth Hacking. I meget korte træk går det ud på, at vi analyser et problem, finder en marketingtaktik, vi mener kan løse problemet, implementerer taktikken og tester og evaluerer om den virker.

Processen gentages med jævne mellemrum – typisk på månedsbasis – men kan også gentages med kortere intervaller, f.eks. på ugebasis, hvis der er tale om websites med megen trafik. Processen indeholder disse trin:

Analyse
Strategi
Godkendelse
Eksekvering
Løbende optimering
Læring

I detaljer ser den således ud:

1. Analyse

Hver måned ser vi tilbage og stiller to vigtige spørgsmål:

 1. Hvad skete i sidste måned?
 2. Hvad skete det sidste kvartal / år

Når vi forstår data og de underliggende trends, ser vi på hvad årsagerne til dem skyldes:

 • Hvilke ændringer foretog vi?
 • Hvilke andre ændringer er sket?
 • Hvilke taktikker virkede og hvilke virkede ikke?
 • Hvilke segmenteringer viser interessante eller uventede resultater?
 • Hvor i kundens marketing funnel falder folk fra?
 • Hvordan performer hver enkelt marketing kanal?

Vi tjekker også de kampagner, som er on-going for at sikre, at de optimeres (f.eks. Adwords).

Data til brug for analysen kommer fra Google Analytics, A/B tests og evt. andre dataopsamlingsværktøjer, vi anvender. Vi tjekker de forskellige tests for om et resultat er opnået og hvilke som har opnået statistisk signifikans.

En gennemgang af performance data hjælper til at forstå kundens forretning og udfordringer og hjælper med at forstå, hvilke taktikker vi kan trække på for at skabe vækst. Når vi er tilfredse samler vi de vigtigste insights, som vi præsenterer i en månedlig rapport.

2. Strategi

Dernæst kigger vi fremad på den kommende måned:

 • Hvilke mål skal vi nå?
 • Hvor langt er vi fra at nå dem?
 • Hvad skal der til for at nå dem?

Målene ændrer sig ikke så ofte, men hvor tæt vi er på eller hvor langt vi er fra målene har indflydelse på hvilke taktikker vi vælger for at komme tilbage på sporet.

Vi ser også på, hvad vi har lært i analysen; hvilke forudsætninger er ændret og hvordan har disse ændringer indflydelse på, hvad vi vælger at anbefale at gøre i næste skridt.

Når vi har analyseret mål og data, har vi som regel en masse ideer i hovedet, som vi vender og drøfter inden vi tilføjer ideerne til vores ”kunde idé-katalog” i vores projektstyringsværktøj, som vores kunder også kan tilføje til.

Baseret på de forventede resultater i forhold til omkostningerne ved at implementere dem, vælger vi de tre bedste taktikker eller aktiviteter, vi vil arbejde med i den pågældende måned. Vi lægger detaljer i systemet på de enkelte aktiviteter og når de er godkendt af kunden er de typisk ”live” indenfor en uges tid.

3. Godkendelse

Vi er altid temmelig sikre i vores valg af taktikker, men selvfølgelig skal de lige ”stress-testes”, så vi ikke begår nogle tåbelige fejl.

Det første vi gør er at teste dem internt, så andre kan komme med deres input og eventuelt andre ideer. Det er altid godt at få nogen, der ikke kender til projektet til at se på det med friske øjne.

Når alt er godkendt internt præsenteres de for kunden. Det kan ske via telefon eller kunden kan se alle aktiviteter på deres projekt online. Kunder ved altid mere om deres forretning end vi gør, så de har mulighed for at sige nej. Sker det finder vi hurtigt et andet forslag, som så præsenteres.

4. Eksekvering

Nu er det tid til at tage alt det grundlæggende arbejde i strategien og få det til at virke i praksis. De enkelte taktikker er gennemarbejdet, så der sker som regel ingen overraskelser. Men nogle gange opdager vi noget, der virker endnu bedre og så implementerer vi naturligvis dette i stedet.

Hvis vi støder på store forhindringer, kan vi udsætte eksekveringen til disse udfordringer er løst.

Inden vi går ”live” tester vi alt grundigt igennem og får en kollega til at se os over skuldrene, så ingenting glipper. Til sidst sætter vi det live og giver kunden besked.

Dagen efter tjekker vi igen at alt fungerer som det skal.

5. Løbende Optimering

Vi har fokus på at finde nye taktikker, som kan forbedre performance hurtigt, men vi har også taktikker, der er mere vedvarende og tager længere tid at konkludere på. Det kan f.eks. være SEO eller content marketing. Vores kunder har som regel også andre marketing kampagner, som vi har implementeret og som løber fortsat. Optimering af disse kampagner kan fylde en stor del af det samlede budget og derfor kan de naturligvis ikke ignoreres, selv om de ikke testes lige nu.

For at sikre at eksisterende kampagner får den opmærksomhed de skal have, sætter vi tid af hver dag til at udføre vores daglige tjekliste.

Såfremt alt kører som det skal, gør vi ikke noget, men ofte skal der justeres nogle bud i Adwords eller ændres andre ting for at få kampagnerne tilbage på sporet.

Da vi gør dette hver dag, begynder vi at opdage tendenser i performance. Er en bestemt kampagne vigende i performance, kan vi sætte den på som et fokusområde i næste måneds strategimøde.

6. Læring

Alt kundearbejdet er gjort nu og kører som det skal. Men derfor er vi ikke færdige. Ligesom professionelle sportsfolk skal vi træne for at være på toppen.

Det gør vi hver anden fredag, hvor vi læser om nye taktikker og aktiviteter, ser på nye platforme og kanaler og bliver klogere til at tage eksamener inden for de marketing områder, vi beskæftiger os med (f.eks. Google certificeringer).

Vi holder også seancer for hinanden, så de, der er blevet eksperter på nogle områder, kan fortælle os andre om det.

Når tingene går galt

Selvfølgelig er det ikke altid muligt at følge denne proces 100%. Der opstår forsinkelser, planer ændres og uforudsete forhold opstår. Vi holder os til denne proces, så meget vi kan, men ikke hvis sund fornuft siger noget andet.

Hvis en test ikke er færdig, så sætter vi den ikke i gang bare fordi det nu er onsdag! Processen er designet til at undtagelser opstår. Tager analyse og strategifasen længere tid end planlagt, så må igangsætningen bare vente.

Men hvis vi løbende ikke er i stand til at implementere dele af processen, så er der en udfordring, vi må undersøge nærmere. Det kan f.eks. være:

 • Hvis vi konstant udsætter tests, fordi kunden ikke har godkendt det kreative materiale, så er design- og brand guidelines måske ikke helt klare?
 • Hvis vi ikke kommer med nye taktikker til tiden, så er det måske fordi vores analyser ikke er gode nok?
 • Hvis vi har problemer med at tracke og rapporterer på performance, er det måske fordi analyseværktøjet ikke er sat rigtigt op?

Det var det!

Det er vores proces i korte træk! Den kan selvfølgelig tilrettes specifikke kundebehov, da ikke to kunder er ens. Men det du har læst her virker ekstremt godt – det gør det for os og for vores kunder.

Hvad du skal gøre nu!

Hvis du med det samme vil finde ud af, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at skabe online dominans, så kontakt os og lad os få en uformel drøftelse. Vi identificerer de største muligheder for dig, for at din forretning kan vokse online ved hjælp af content marketing og SEO.

Vil du have vækst sammen med os?
Book en gratis konsulenttime her: