Søgeordsanalyse

En søgeordsanalyse er fundamentet i al god søgemaskineoptimering. Det er meget sjældent, at vi ikke starter vores SEO proces med en søgeordsanalyse.

Søgeordsanalysen kan også kaldes en markedsanalyse, for den giver et godt overblik over, hvilke ord og begreber, der anvendes på dit marked online. Og du vil ofte blive overrasket over de søgetermer, vi finder.

Der er tre trin i en god søgeordsanalyse:

  1. Finde alle relevante søgeord og søgetermer
  2. Finde søgevolumen og konkurrence på de enkelte søgetermer
  3. Analysere intentionen bagved søgningen

Relevante søgeord

Det første trin i søgeordsanalysen er at finde alle relevante søgeord på dit marked. Du har sikkert allerede en god fornemmelse af, hvilke ord og vendinger, der bruges på dit marked og med udgangspunkt i disse, går vores analyse i gang. Når man taler søgetermer bruger man ofte nogle begreber som ‘head’, ‘mid-tail’ og ‘long-tail’ søgeord. Head er et hovedsøgeord som f.eks. ‘rødvin’, mid-tail søgeord kan være ‘rødvin fra Frankrig ‘ og et long-tail søgeord kan så være ‘Chateau Moulin Bordeaux 2004’.

Head søgeordene har typisk rigtigt mange søgninger men få konverteringer og long-tail søgeordene har få søgninger men ofte høj konvertering. Men det gælder om at få et godt overblik over alle søgeord.

Til at finde relevante søgeord anvender vi forskellige værktøjer.

Søgevolumen og konkurrence

Når alle relevante søgeord er fundet, finder vi søgevolumen på de enkelte søgeord. Der er jo ikke meget ved efterfølgende at optimere efter et ord, der ikke er nogen, der søger efter. Så for at et søgeord er interessant, skal der være et vist søgevolumen. Hvor stort afhænger af det enkelte marked.

Når søgevolumen er fundet analyseres konkurrencen på de mest interessante søgeord. Vi analyserer, hvilke hjemmesider der konkurreres med på de enkelte søgeord og det vurderes, om det er realistisk at slå top 10 resultaterne og hvilken indsats, der evt. skal til.

De bedste søgeord er de, der har stort søgevolumen, høj konvertering og lav konkurrence.

Intentionen bag søgningen

Til sidst vælges de bedste søgeord at optimere efter og disse analyseres for den intention, der ligger bag søgningen. Med intention skal forstås den hensigt som brugeren har, når hun anvender det pågældende søgeord. Hvad forventer hun af resultatet? Kan vi fastlægge det, er vi kommet meget længere, når vi skal lave indholdet, der passer til intentionen. Og måske kan vi endda fastlægge det næste skridt som brugeren ønsker at tage i sin vej mod målet (konvertering).

Det færdige resultat

Din søgeordsanalyse afleveres i form af et regneark med alle de analyserede søgeord og et dokument med klare anbefalinger til hvilke søgeord, du først og fremmest bør målrette dit indhold imod. Du er herefter klar til næste skridt.

Få grundlaget i orden – kontakt os og få en søgeordsanalyse nu.

Vil du have vækst sammen med os?
Book en gratis konsulenttime her: