Prezentor

Prezentor er et dansk firma, der har udviklet og sælger et salgsværktøj til kundepræsentationer via en online platform. Værktøjet henvender sig især til salgs- og marketingafdelingen i større B2B virksomheder, hvor salgs-processen er kompleks og hvor der er flere sælgere ansat, der løbende har kundemøder.

Prezentor styres og opdateres centralt online og anvendes af den enkelte sælger på en ipad. Præsentationerne kan indehold forskellige features som beregnere, video og andre funktioner. Det er muligt at sende præsentationerne til kunden inden eller efter mødet og derefter se, hvilke sider, slides eller beregnere, kunden har set. Det gør værktøjet meget salgsvenligt.

I forbindelse med en international lancering af både produktet og en ny engelsksproget hjemmeside, blev JPO Marketing hyret ind til at igangsætte en digital og online kampagne med målet om at øge synligheden og generere leads fra hjemmesiden.

Denne proces blev delt i 3 faser:

 1. Analyse- og strategifase
 2. Få basis på plads
 3. Løbende inbound marketing ydelser

Analyse og strategi

For at finde udgangspunktet blev der udarbejdet forskellige analyser. Der blev således lavet en søgeordsanalyse, en konkurrentanalyse og en analyse af de sociale medier – det sidste især for at kortlægge influencers og finde de korrekte hashtags.

Derefter blev strategien lagt. Strategien er kort fortalt metoden at komme fra udgangspunktet til det mål, vi gerne vil nå i fremtiden. Vi kan naturligvis ikke offentliggøre strategien, men den gik ud på, hvordan man ville vinde, hvilke steder/medier og virkemidler, man ville anvende og hvilke systemer og værktøjer, der skulle supportere dette.

Få basis på plads

Efter analysearbejdet gik vi straks igang med at bringe basis på plads. Basis er utroligt vigtigt, for man kan kun bygge ovenpå, hvis fundamentet er i orden. For at få fundamentet på plads har vi blandt andet udført følgende:

 • Teknisk SEO af hjemmesiden.
 • Sat mål op i Google Analytics.
 • Oprettet en blog (WordPress) til nyt indhold.
 • Implementeret og integreret Mautic som Marketing Automation system.
 • Oprettet lead-formularer.
 • Implementeret email nyhedsbrev og automatiske emails.
 • Oprettet og opdateret relevante sociale profiler.

Løbende inbound marketing ydelser

Det 3. trin er vi i gang med nu og det er i princippet en vedvarende proces, idet vi dog hver 3. måned ser på resultaterne og retter til, hvor det er nødvendigt. I denne fase koncentrerer vi os om følgende arbejdsopgaver:

 • Udarbejdelse af superindhold (ebøger, guides og whitepapers).
 • Udarbejdelse af relevante artikler, der kan tiltrække, konvertere og engagere målgruppen.
 • Deling af egne og andres artikler på relevante sociale medier.
 • Google Adwords kampagne.
 • Remarketing kampagne.
 • Udnyttelse af især Linkedin til leadgenerering.

Resultater

I de måneder processen har været i gang, har resultaterne været meget opløftende. Antallet af leads er steget med 120% og da det er den vigtigste måleparameter er det jo yderst tilfredsstillende. Samtidigt er trafikken fra SEO næsten fordoblet, ligesom der har været en markant stigning i konverteringsraten (personer, der tilmelder sig en Free Trial).

Den fulde effekt at inbound marketing strategien og det meget indhold, der er produceret, er endnu ikke slået fuldt igennem, så resultaterne på mellemlangt sigt (3-6 måneder) må forventes at blive yderligere forbedret.

Vil du have vækst sammen med os?
Book en gratis konsulenttime her: